O'Reilly logo

Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi by Kimmo Karvinen, Tero Karvinen

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3 Czujniki i Arduino

W tym rozdziale opiszemy, w jaki sposób do dokonywania pomiarów wykorzystać Arduino — popularną platformę programistyczną, której sercem jest mikrokontroler AVR. Korzystanie z Arduino, w porównaniu do układów budowanych za pomocą poszczególnych elementów (tak jak to przedstawiono w rozdziale 2.), ma wiele zalet. Jedną z największych jest oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności budowania skomplikowanych obwodów do przetwarzania danych pochodzących z czujników (rysunek 3.1).

image

Rysunek 3.1. Nasz układ Arduino, płytka stykowa i laptop

Układ Arduino uruchamia szkice (ang. sketch). To pojęcie oznacza programy, które po napisaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required