6 Użytkownik też człowiek

Omówiliśmy długą listę składników niezbędnych do udanego rozwoju produktu.

Zacznij z małą grupą inteligentnych, twórczych ludzi. Zasiej w zespole silne ziarno pokory, zaufania i szacunku. Pokieruj nimi usłużnie, zachęcając do współpracy i podejmowania dobrych decyzji. Dawaj im wodę, słońce, wskazówki i wewnętrzną motywację według potrzeb. Chroń przed negatywnymi wpływami — destrukcyjnymi postawami (albo otoczeniem) zagrażającymi kulturze i możliwości robienia postępów. Piecz w 22 stopniach przez sześć miesięcy, a otrzymasz doskonały program. Czyżby wszystko było gotowe?

Wielu programistów zatrzymuje się na tym etapie. Piszą programy dla siebie, są zadowoleni z efektu i ogłaszają zwycięstwo.

Niestety w rzeczywistym świecie ...

Get Debugging Teams now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.