3 Każda łódź potrzebuje kapitana

Nawet jeśli przysiągłeś na grób swojej matki, że nigdy nie będziesz menedżerem, na pewnym etapie swojej kariery zapewne przypadkiem się potkniesz i wylądujesz na stanowisku kierowniczym. Ten rozdział pomoże Ci zrozumieć, jak należy wtedy postąpić[1].

Napisano już dziesiątki książek przeznaczonych dla menedżerów i poświęconych kwestiom zarządzania, ten rozdział jest jednak adresowany do wolnych strzelców, którzy nagle znajdą się na stanowisku nieformalnego lidera. Większość ludzi z różnych względów obawia się bycia menedżerami, ale żaden zespół nie może istnieć bez lidera. Nie zamierzamy Cię przekonywać, żebyś został menedżerem (choć obaj już nimi jesteśmy!), ale raczej pokazać Ci, dlaczego zespoły potrzebują ...

Get Debugging Teams now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.