Dodatek A. Producenci i sprzedawcy dostępni w internecie

Ten dodatek zawiera adresy stron internetowych firm produkujących lub sprzedających części oraz narzędzia. Pierwsza tabela zawiera adresy firm operujących głównie w Stanach Zjednoczonych, chociaż są wśród nich również firmy działające na rynku europejskim, włączając w to Polskę. Druga tabela dotyczy wyłącznie firm, których produkty można zakupić osobiście lub poprzez internet i odebrać na terenie Polski. Obie tabele (Tabela A-1 i Tabela A-2) składają się z trzech kolumn: nazwy zwyczajowej (czasem powiązanej z konkretnym produktem), pełnej nazwy firmy i adresu internetowego.

Tabela A-1. Producenci i dostawcy sprzętu elektronicznego

Nazwa potoczna

Właściwa nazwa firmy lub korporacji

Adres internetowy ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.