O'Reilly logo

Elektronika. Od praktyki do teorii by Charles Platt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksperyment 2: Jak nie należy używać baterii

Aby lepiej doświadczyć elektryczności, zrobisz coś, co większość książek odradza. Dokonasz zwarcia baterii. Zwarcie to bezpośrednie połączenie obu stron źródła zasilania.

Zwarcie

Zwarcie może być niebezpieczne. Nie próbuj testować zwarcia w gniazdku elektrycznym: usłyszysz jedynie głośny trzask, zobaczysz jasny rozbłysk, a przewód lub narzędzie, którego użyłeś, ulegnie częściowemu stopieniu. Dodatkowo rozrzucone kawałki rozgrzanego metalu mogą Cię poparzyć lub oślepić.

Jeżeli zewrzesz akumulator samochodowy, doprowadzi to do tak dużego przepływu prądu, iż sam akumulator będzie mógł eksplodować, oblewając Cię żrącym kwasem (Rysunek 1-30).

Również baterie litowe są niebezpieczne. Nigdy nie próbuj ich zwierać. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required