O'Reilly logo

Elektronika. Od praktyki do teorii by Charles Platt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksperyment 3: Twój pierwszy obwód

Nadszedł czas, aby wykorzystać prąd do zrobienia czegoś, co chociaż w małym stopniu jest użyteczne. Do tego będziesz potrzebował komponentów zwanych rezystorami oraz diody świecącej (LED).

Potrzebne będą:

  • 1,5-woltowe baterie typu AA, liczba: 4,

  • uchwyt na cztery baterie, liczba: 1,

  • rezystory: 470 Ω, 1 kΩ i 2 kΩ lub 2,2 kΩ (rezystory o wartości 2,2 kΩ są częściej spotykane od tych z wartością 2 kΩ; obie wartości nadają się do tego eksperymentu), liczba: po jednym rezystorze z każdej wartości,

  • dioda LED, dowolny typ, liczba: 1,

  • zaciski krokodylki, liczba: 3.

Przygotowanie

Nadeszła pora na zapoznanie się z najbardziej fundamentalnym komponentem, jakiego używać będziemy w obwodach elektronicznych: skromnym rezystorem. Jak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required