O'Reilly logo

Elektronika. Od praktyki do teorii by Charles Platt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksperyment 4: Zmiana napięcia

Potencjometry mają różne rozmiary i kształty, ale wszystkie służą do tego samego celu: pozwalają na zmianę napięcia i natężenia prądu przez zmianę rezystancji. Ten eksperyment pozwoli Ci dowiedzieć się więcej na temat napięcia, natężenia i związku pomiędzy nimi. Dowiesz się również, jak odczytywać karty katalogowe producenta.

Potrzebne będą baterie, uchwyt na nie, zaciski krokodylki oraz dioda LED, jakich używałeś w poprzednim eksperymencie, plus:

  • potencjometr, 2 kΩ, liniowy, liczba: 2; potencjometry o dużych rozmiarach, jak ten przedstawiony na Rysunek 1-46, stają się rzadkością — ich miejsce zajmują wersje miniaturowe; ja chciałbym, abyś użył dużego, ponieważ pracuje się z nim o wiele łatwiej,

  • jedna dodatkowa dioda ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required