Lista zakupów: eksperymenty od 25 do 36

Narzędzia

W tym rozdziale nie będziesz potrzebował żadnych nowych narzędzi.

Zaopatrzenie i narzędzia

Ponieważ od tego miejsca będziesz chciał sam wybierać projekty do realizacji, listę potrzebnych elementów będę zamieszczał na początku każdego eksperymentu.

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.