Eksperyment 28: Zabawa z cewką

Kondensator magazynuje energię dostarczaną przez prąd stały aż do pełnego naładowania i od tego momentu nie pozwala na dalszy jego przepływ. Istnieje podobne zjawisko, o którym jeszcze nie wspominałem, będące dokładną odwrotnością zachowania kondensatora. Nosi ono nazwę samoindukcji i jest obecne w każdym zwoju drutu. Samoindukcja blokuje początkowo przepływ prądu stałego (przeciwdziała mu), ale ten opór maleje w miarę upływu czasu. Oto kilka definicji:

Rezystancja

Ogranicza przepływ prądu i powoduje spadek napięcia.

Pojemność

Początkowo pozwala na przepływ prądu, a następnie blokuje go. To zachowanie określane jest mianem oporu pojemnościowego (kapacytancji).

Samoindukcja

Początkowo blokuje przepływ prądu, a następnie ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.