Rozdział 19. Częstotliwości radiowe

19.0. Wprowadzenie

W przeszłości każda wartościowa książka elektroniczna obejmowała omówienie obwodów dyskretnych tworzących odbiorniki AM i FM. Czasem opisywano nawet działanie telewizji analogowej. W dzisiejszych, cyfrowych czasach te zagadnienia mają znaczenie czysto historyczne.

Dlatego w tym rozdziale skoncentruję się głównie na zastosowaniu komunikacji cyfrowej z użyciem częstotliwości radiowych. Fale radiowe są opisywane tylko w tym wprowadzeniu. Same przepisy są z zasady praktyczne.

Obecnie częstotliwości radiowe wydają nam się czymś zwyczajnym. Jednak gdy po raz pierwszy zyskały popularność, musiały wydawać się czymś magicznym. W końcu umożliwiały rozmowę z osobami oddalonymi o wiele kilometrów bez ...

Get Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Rapsberry Pi now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.