Rozdział 8. Baterie

8.0. Wprowadzenie

W rozdziale 7. poznałeś różne sposoby dostarczania do mechanizmów elektronicznych prądu stałego o niskim napięciu, gdy źródłem był prąd zmienny. W tym rozdziale dowiesz się, jak stosować różnego typu baterie, a w rozdziale 9. poznasz fotowoltaiczne ogniwa słoneczne.

8.1. Szacowanie wytrzymałości baterii

Problem

Chcesz wiedzieć, jak długo bateria będzie działać.

Rozwiązanie

Pojemność baterii jest podawana w amperogodzinach (Ah) lub miliamperogodzinach (mAh). Aby obliczyć, ile godzin wytrzyma bateria, podziel tę wartość przez zużycie prądu w projekcie (podawane w A lub mA).

Na przykład dziewięciowoltowy akumulator PP3 ma pojemność ok. 200 mAh. Jeśli podłączysz do niego diodę LED przy użyciu odpowiedniego rezystora, ...

Get Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Rapsberry Pi now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.