ROZDZIAŁ 4.

Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony

W rozdziale 3. poznaliśmy nowoczesne narzędzia wspomagające pracę przy przygotowywaniu szkieletu złożonej aplikacji internetowej. Gdy mamy już dobrze opanowane podstawy, nadszedł czas, by zacząć pisać kod.

W tym rozdziale skupimy się na systemie do obsługi szablonów — Handlebars.js — który domyślnie jest dołączany do aplikacji z frameworkiem Ember. Zwykle niełatwo jest ustalić, od czego powinno się zaczynać omawianie tego typu systemu, z wieloma zależnymi od siebie „kurami” i „jajkami”. My zdecydowaliśmy się rozpocząć od szablonów, ponieważ naszym zdaniem od tego powinieneś zaczynać tworzenie ambitnego projektu. Po tym, gdy przewrócisz ostatnią stronę tego rozdziału, będziesz wiedział, ...

Get Ember.js dla webdeveloperów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.