półprzewodniki dyskretne > tyrystor > triak

3. Triak

Triak jest rodzajem tyrystora przełączanego prądem bramki. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od wyrażenia „trioda AC”, a ponieważ nie jest skrótem, z reguły pisze się ją małymi literami.

W tym kontekście tyrystor definiuje się jako półprzewodnik, który zawiera co najmniej cztery warstwy krzemowe typu P i N. Ze względu na to, że jest poprzednikiem układów scalonych, a jego podstawowa postać składa się z jednego półprzewodnika wielowarstwowego, w niniejszej Encyklopedii tyrystor uznaje się za komponent dyskretny. Jeśli w jednej obudowie połączy się tyrystor z innymi podzespołami (jak na przykład w przekaźniku półprzewodnikowym), jest on uznawany za układ scalony.

Do innych rodzajów tyrystorów należą ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.