źródła światła, wskaźniki i wyświetlacze > wyświetlacze > elektroluminescencja

26. Elektroluminescencja

Urządzenia elektroluminescencyjne są niekiedy nazywane urządzeniami EL, na przykład „EL panel” lub „panel EL”.

Organiczna dioda elektroluminescencyjna, bardziej znana jako urządzenie OLED (ang. — Organic Light-Emitting Diode), została opisana w tym rozdziale, ponieważ z technicznego punktu widzenia jest urządzeniem elektroluminescencyjnym i ma budowę podobną do panelu elektroluminescencyjnego. Zwykłe diody świecące (LED-y) też są elementami elektroluminescencyjnymi, ale rzadko są tak nazywane, a w Encyklopedii poświęcono im już trzy inne rozdziały: 22., „Wskaźnik LED-owy”, 23., „Oświetlenie LED-owe” i 24., „Wyświetlacz LED-owy”.

Inne powiązane ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.