Przedmowa

Nota autora

Wiosną 2000 roku zrezygnowałem z pracy nad rozwiązaniami w technologii CORBA w firmie Iona i zaangażowałem się w pracę nad niewielkim portalem marketingu internetowego. Rezygnacja z architektury CORBA na rzecz projektu tworzonego w technologii Enterprise JavaBeans™ była dla mnie niemałym wyzwaniem. Ciągle miałem w głowie pytania stawiane przez licznych w tamtym czasie sceptyków: „Po co mielibyśmy stosować model komponentowy po stronie serwera?”. Szybko zdałem sobie sprawę, że transakcje deklaratywne, bezpieczeństwo i metadane definiujące sposób utrwalania mogą odgrywać kluczową rolę w procesach wytwarzania aplikacji biznesowych.

Tak jak wielu programistów zaangażowanych w projekty realizowane w 2000 roku, także my stanęliśmy ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.