O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Dodatek: lista dostawców magistrali ESB

Poniżej zamieszczono listę dostawców magistrali ESB znanych w chwili publikowania książki. Aby zostać uwzględnionymi na liście, dostawcy musieli jedynie publicznie oświadczyć, że oferują magistralę ESB, zamierzają udostępniać ją w najbliższej przyszłości lub używają w swoich materiałach marketingowych terminologii związanej z magistralą ESB.

Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby ta lista pozostała aktualna w kolejnych wznowieniach książki.

 • BEA

 • Cape Clear

 • Fiorano

 • IBM

 • Iona

 • Kenamea

 • KnowNow

 • PolarLake

 • SeeBeyond

 • Snapbridge Software

 • Sonic Software

 • SpiritSoft

 • Wakesoft

 • webMethods

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required