O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Bibliografia

Raporty analityczne

Gartner Predicts: 2003 (DF-18-7304), http://www.gartner.com/ (cytat wypowiedzi Roya Schultego z Rozdział 1.).

Gartner Predicts: 2004 (118 991), Enterprise Service Buses are Taking Off (Magistrale usług korporacyjnych zyskują na popularności), http://www.gartner.com/.

IDC. The Enterprise Service Bus: Disruptive Technology for Software Infrastructure Solutions (Magistrala usług korporacyjnych: niepokojąca technologia dla rozwiązań dotyczących infrastruktury oprogramowania; dokument o numerze 29 132), http://www.idc.com/.

IDC. Integration Standards Trends in Program Development: It All Depends on What the Meaning of „Open” Is (Trendy standardów integracji w projektowaniu programów: wszystko zależy od znaczenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required