O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Potrzeba jest matką wynalazku

Magistrala ESB to nowa architektura integracji, która dobrze rozwija się w korporacjach na całym świecie. Dla wielu zwykłych obserwatorów, jako kategoria technologii, magistrala ESB wydaje się pochodzić znikąd. W rzeczywistości magistrala ESB nie pojawiła się jednak z dnia na dzień. Z upływem czasu opracowanie i rozwój magistrali ułatwiło wiele katalizatorów. Wyciągnięto wnioski przy okazji stosowania starszych rozwiązań technologicznych, które zasięgiem czasowym obejmują więcej niż dekadę wstecz.

W rozdziale zostaną omówione niektóre kluczowe pojęcia związane z magistralą ESB, w tym wiele wymagań, technologiczne czynniki napędowe, a także „siły” natury informatycznej, które doprowadziły do stworzenia czegoś ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required