O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Wygląd książki jest wynikiem komentarzy czytelników, własnych eksperymentów i opinii uzyskanych z kanałów dystrybucji. Unikalne okładki prezentują nasze wyróżniające się podejście do zagadnień technicznych — nadaje ono potencjalnie nieciekawym zagadnieniom dynamiczną osobowość.

Emily Quill była redaktorką odpowiedzialną za produkcję i adiustatorką książki. Audrey Dyle przeprowadziła korektę książki. Za kontrolę jakości odpowiadali Philip Dangler, Marlowe Shaeffer i Darren Kelly. Mary Agner pełniła funkcję asystentki ds. produkcji. Indeks stworzył Johnna VanHoose Dinse.

Edie Freedman zaprojektował okładkę książki. Obraz na okładce przedstawia różne jaja. Obraz pochodzi z publikacji Hewitson’s British Oology (1833) ze zbiorów Ernst Mayr Library ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required