O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Witam w książce o magistrali usług korporacyjnych (ESBEnterprise Service Bus). Mam nadzieję, że lektura książki sprawi Ci tyle samo przyjemności co mi jej pisanie. Uczestniczenie w rozwoju nowej technologii jest bardzo ekscytujące. Rozpoczynając poznawanie zagadnienia magistrali ESB, również możesz wziąć w tym udział. Magistrala zapewnia sterowaną zdarzeniami architekturę SOA (Service Oriented Architecture) o wysokim stopniu rozproszenia, która łączy w sobie oprogramowanie MOM (Message Oriented Middleware), usługi WWW, inteligentny routing oparty na treści oraz transformację danych XML. Magistrale ESB służą do rozwiązywania problemów z integracją na wiele unikalnych sposobów, które zostaną zaprezentowane w książce.

O książce

W ciągu kilku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required