O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Zasoby

Autorzy tej książki prowadzą stronę internetową z informacjami na temat Ethernetu. Można na niej znaleźć informacje o wielu przydatnych zasobach dotyczących tej sieci. Na stronie są dostępne artykuły poświęcone Ethernetowi, a także odnośniki do innych stron internetowych z informacjami na ten temat.

Wymienione poniżej zasoby podano jako źródła dalszych informacji. Trzeba tu odnotować, że są to tylko przykłady. Naszym zamiarem nie jest rekomendowanie żadnej konkretnej firmy ani pakietu oprogramowania.

Dostawcy kabli i złączy

Jest wielu dostawców kabli i złączy. Na poniższej liście wymieniono kilka dużych firm, których strony mogą dostarczyć wiele informacji na temat okablowania strukturalnego i złączy:

Anixter

Dystrybutor okablowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required