Dodatek D. Słowniczek

1000BASE-CX

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 8B/10B. Sygnały są przesyłane za pośrednictwem okablowania miedzianego.

1000BASE-LX

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 8B/10B. Sygnały są wysyłane za pomocą długofalowych nadajników laserowych i kabli światłowodowych.

1000BASE-SX

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 8B/10B. Sygnały są wysyłane za pomocą krótkofalowych nadajników laserowych i kabli światłowodowych.

1000BASE-T

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 4D-PAM5. Sygnały są wysyłane za pomocą okablowania typu skrętka.

1000BASE-X

Termin używany w odniesieniu do dowolnego systemu mediów 1000 Mb/s (Gigabit) bazującego na schemacie ...

Get Ethernet. Biblia administratora now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.