O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Projektowanie sieci Ethernet z przełącznikami

W tym rozdziale pokażemy kilka podstawowych sposobów zastosowania przełączników do budowania systemu Ethernet. Projektowanie sieci to obszerny temat. Istnieje wiele sposobów korzystania z przełączników w celu rozszerzenia i poprawy jakości sieci. W tym rozdziale skoncentrujemy się na kilku podstawowych wzorcach, ponieważ ma to być jedynie krótkie wprowadzenie do projektowania sieci z przełącznikami Ethernet.

Zalety stosowania przełączników w projektach sieci

Wykorzystanie przełączników w projektach sieciowych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim wszystkie przełączniki zapewniają podstawowe funkcje filtrowania ruchu opisane w poprzednim rozdziale, co poprawia przepustowość sieci. Inną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required