O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Tabele: łatwe zarządzanie listami

Główne okno programu Excel zawierające siatkę kolumn i wierszy oferuje dużą dozę swobody w kwestii sposobów organizowania danych użytkownika. Jak można się było przekonać dzięki lekturze poprzednich rozdziałów, tabele danych mogą przybierać różne kształty i rozmiary — od złożonych arkuszy, których zadaniem jest rejestrowanie wydatków znajdujących się na fakturach, do prostych list potraw, które zostaną przyniesione przez gości na imprezę przy grillu.

Niektóre tabele mogą być dość skomplikowane; mogą zawierać wiele poziomów danych, sum pośrednich oraz informacji podsumowujących. Sposoby zarządzania takimi wielowarstwowymi strukturami danych przedstawione zostaną w kolejnym rozdziale. Jednak w wielu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required