O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 26. Podłączanie arkuszy do sieci WWW

Obecnie niemal każdy program komputerowy — począwszy od oprogramowania, przez wysyłanie faksów, a na najnowszych grach skończywszy — wykorzystuje w jakiś sposób internet. Excel nie jest tu żadnym wyjątkiem. Używając dostępnych w nim narzędzi WWW, możesz:

  • Publikować arkusze w sieci WWW. Aby przygotować arkusze do publikacji w sieci WWW, możesz odpowiednie czynności wykonać ręcznie lub wykorzystać zaskakująco bogaty zestaw narzędzi Excela.

  • Wstawiać dane z sieci WWW do arkuszy. Sieć zawiera niezmiernie dużo informacji — niektóre z nich są bardzo użyteczne, niektóre tylko średnio interesujące, a część zupełnie nieprzydatna. Korzystając z dostępnej w Excelu kwerendy sieci Web, możesz odczytywać informacje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required