O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Flash CS3 PL. Multimedialny trener

Book Description

Oto Twój indywidualny kurs — Flash CS3 PL. Multimedialny trener. Dzi?ki jego pomocy nauk? mo?esz dostosowa? do swoich wymaga? i mo?liwo?ci. Twój osobisty instruktor poprow...

Table of Contents

 1. Flash CS3 PL. Multimedialny trener
 2. Zawartość DVD
  1. Zawartość DVD
 3. Wstęp
  1. Seria „Multimedialny trener”
  2. Warunki wstępne
   1. Wymagania systemowe
   2. Wymagania systemowe dla programu Adobe Flash CS3 Professional
    1. Windows
    2. Mac OS
  3. Uruchamianie programu Adobe Flash CS3 Professional
   1. Windows
   2. Mac OS
  4. Czcionki
  5. Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej Flasha
  6. Kopiowanie plików z lekcjami
   1. Kopiowanie plików z lekcjami na dysk twardy
  7. Filmy instruktażowe
   1. Przygotowania do oglądania filmów
    1. Kopiowanie filmów instruktażowych na dysk twardy
   2. Odtwarzanie filmów instruktażowych
    1. Procedura odtwarzania filmów
  8. Dodatkowe źródła wiedzy
   1. Seria filmów instruktażowych
   2. Konferencje i seminaria
   3. Pomoc dla nauczycieli
  9. Obrazy i animacje wykorzystane w książce
 4. 1. Co nowego w programie Adobe Flash CS3?
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Badanie terenu
  2. Usprawnione narzędzia rysownicze
  3. Kopiowanie i wklejanie ruchu
   1. Kopiowanie i wklejanie ruchu jako skryptu ActionScript 3.0
  4. Nowe możliwości importowania z programów Illustrator i Photoshop
  5. Większe możliwości importowania i eksportowania filmów wideo
   1. Język ActionScript 3.0 i Flash Player 9
  6. Program Adobe Device Central
  7. Wspólny interfejs pakietu Adobe Creative Suite 3
   1. Do dzieła!
 5. 2. Szybki start we Flashu CS3
  1. Przygotowania do lekcji
  2. Czym jest Flash?
   1. Odtwarzacz Flash Player
  3. Typy plików Flasha
  4. Tworzenie nowego dokumentu
   1. Tworzenie nowego dokumentu FLA z poziomu ekranu powitalnego
   2. Ustawianie właściwości nowego dokumentu
   3. Zapisywanie dokumentu Flasha
   4. Otwieranie dokumentów
  5. Przestrzeń robocza Flasha
   1. Stół montażowy i obszar roboczy
   2. Panel Narzędzia
    1. Narzędzia zaznaczania
    2. Narzędzia rysownicze i tekstowe
    3. Narzędzia związane z kolorem
    4. Narzędzia nawigacyjne
    5. Kontrolki obrysu i wypełnienia
    6. Opcje narzędzi
   3. Panel Inspektor właściwości
   4. Panele i grupy paneli
   5. Oś czasu
  6. Posługiwanie się narzędziami Flasha
   1. Korzystanie z narzędzi zaznaczania i rysowniczych
   2. Korzystanie z narzędzi związanych z kolorami i gradientami
   3. Tworzenie animacji
   4. Kopiowanie i wklejanie ruchu
  7. Korzystanie z pomocy
   1. Fora internetowe
  8. Co dalej?
  9. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  10. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 6. 3. Praca z narzędziami rysowniczymi
  1. Przygotowania do lekcji
  2. Rysowanie we Flashu
   1. Korzystanie z trybu scalania
   2. Otwieranie gotowego pliku
  3. Rysowanie kształtów
   1. Usuwanie zbędnych obrysów
  4. Korzystanie z narzędzia Owal pierwotny
  5. Klonowanie kształtu
  6. Zamiana rysunku na symbol
  7. Tworzenie automatycznej animacji ruchu
  8. Korzystanie z trybu rysowania obiektów
   1. Narzędzie Gwiazda-Wielokąt
   2. Rysowanie prostokątnych kształtów
  9. Zmiana kolejności wyświetlania obiektów
  10. Edytowanie obiektu rysunkowego
  11. Umieszczanie tekstu
  12. Dodawanie obrysu do tekstu
  13. Różnice między grafiką wektorową a rastrową
  14. Tworzenie grafiki na bazie zaimportowanego obrazu
  15. Importowanie grafiki rastrowej
  16. Rysowanie za pomocą narzędzi Ołówek, Linia i Pióro
   1. Korzystanie z narzędzia Ołówek
  17. Dostosowywanie ustawień rysowania
  18. Korzystanie z narzędzia Linia
  19. Korzystanie z narzędzia Pióro
  20. Ćwiczenia z krzywymi
  21. Tworzenie krzywych za pomocą narzędzia Pióro
  22. Tworzenie krzywych z wierzchołkami
  23. Rysowanie żaglówki
  24. Tworzenie kształtów żagla
  25. Definiowanie własnych kolorów
   1. Wypełnianie kształtów kolorem
  26. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  27. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 7. 4. Modyfikowanie i przekształcanie grafiki
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Grupowanie i układanie elementów graficznych
   1. Grupowanie i rozdzielanie grup
   2. Układanie zgrupowanych elementów
  3. Przekształcanie grafiki
   1. Narzędzie Przekształcenie swobodne
   2. Podmenu Przekształć
   3. Panel Przekształć
    1. Pochylanie grafiki
  4. Modyfikowanie koloru wypełnienia i obrysu
   1. Praca z gradientami
   2. Przekształcanie gradientów
   3. Tworzenie złożonych gradientów
   4. Modyfikowanie kolorów gradientu
   5. Dodawanie i modyfikowanie stylów oraz kolorów obrysu
  5. Pobieranie kolorów i stylów za pomocą narzędzia Kroplomierz
   1. Ujednolicanie kolorów i stylów grafiki oraz tekstu
  6. Zaawansowane zaznaczanie
   1. Narzędzie Lasso
   2. Ostatnie poprawki
    1. Dodawanie ramki
  7. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  8. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 8. 5. Symbole i biblioteka
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Czym są symbole?
  3. Rzut oka na panel Biblioteka
  4. Tworzenie symboli
   1. Konwertowanie grafiki na symbol
   2. Tworzenie pustych symboli
  5. Tworzenie ilustracji z wykorzystaniem instancji
   1. Rozmieszczanie i przyciąganie instancji symboli
   2. Edytowanie i powielanie symboli
   3. Edytowanie symboli w panelu Biblioteka
   4. Edytowanie symboli bezpośrednio na stole montażowym
   5. Modyfikowanie pojedynczych instancji symbolu
   6. Modyfikowanie koloru instancji
   7. Urozmaicanie tła
   8. Powielanie symboli
  6. Dodawanie do banera grafiki i tekstu
  7. Zamiana symboli
  8. Zarządzanie biblioteką
   1. Umieszczanie symboli w folderach
   2. Polecenie Przenieś do nowego folderu
   3. Usuwanie elementów z biblioteki
   4. Wybór widoku biblioteki
  9. Podsumowanie
  10. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  11. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 9. 6. Tworzenie prostych animacji
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Rzut oka na oś czasu
  3. Importowanie biblioteki
  4. Tworzenie animacji poklatkowej
   1. Dostosowywanie panelu Oś czasu
   2. Pierwszy krok animacji — umieszczanie elementów
   3. Zwykłe klatki i klatki kluczowe
   4. Klatki kluczowe
   5. Zmiana dynamiki i obrót
  5. Polecenie Testuj film
  6. Animacja poklatkowa kontra automatyczna
   1. Synchronizacja i tryb przenikania
   2. Łączenie automatycznej animacji z animacją poklatkową
  7. Przekształcanie grafiki
  8. Usprawnianie pracy
  9. Linie prowadzące ruch
  10. Ostatnie etapy animacji
   1. Kończenie animacji ludzika
   2. Logo dogania ludzika
   3. Animowanie koloru
   4. Animowanie tekstu
  11. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  12. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 10. 7. Zaawansowane animacje
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Tworzenie automatycznych animacji kształtu
  3. Poprawianie animacji za pomocą punktów zmiany kształtu
   1. Umieszczanie punktów zmiany kształtu
  4. Rozmieszczanie animacji na wielu warstwach
   1. Wiele warstw dla wielu ryb
   2. Dodawanie rysunku oczu
   3. Zmiana kolejności warstw
   4. Wyświetlanie warstw jako konturów
   5. Porządkowanie warstw za pomocą folderów
  5. Edytowanie wielu klatek na raz
  6. Tworzenie masek
   1. Tworzenie animowanych masek
  7. Kopiowanie i wklejanie animacji
   1. Polecenie Wklej ruch specjalnie
  8. Przemieszczanie, rozszerzanie i odwracanie animacji
   1. Zwiększanie długości animacji
   2. Kopiowanie i odwracanie animacji
  9. Podsumowanie
  10. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  11. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 11. 8. Personalizowanie Flasha
  1. Przygotowania do lekcji
  2. Personalizowanie układu przestrzeni roboczej
   1. Otwieranie ukończonego pliku
  3. Praca z panelami
   1. Układanie na stosie, zwijanie i zapisywanie paneli
  4. Zarządzanie przestrzeniami roboczymi
  5. Ustawianie preferencji
  6. Skróty klawiaturowe
  7. Wizualne narzędzia pomocnicze
   1. Linijki i linie pomocnicze
   2. Warstwy pomocnicze
  8. Zaawansowane wyrównywanie
   1. Poprawianie wyrównanych obiektów
  9. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  10. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 12. 9. Praca z importowanymi plikami
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Formaty importowanych plików
  3. Importowanie nieruchomych obrazów
   1. Ukończony projekt
   2. Importowanie obrazów bitmapowych
  4. Dodawanie tekstu
   1. Zamiana importowanych plików
  5. Modyfikowanie zaimportowanych obrazów
   1. Uaktualnianie zaimportowanych plików
  6. Importowanie plików Photoshopa
   1. Importowanie pliku Photoshopa złożonego z warstw
    1. Praca z klipem filmowym Księżyc
  7. Importowanie rysunków z Illustratora
   1. Animowanie nietoperza
  8. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  9. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 13. 10. Podstawy języka ActionScript
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
   2. Plik dołączony do lekcji
  2. Czym jest ActionScript?
   1. Którą wersję wybrać — ActionScript 2.0 czy 3.0?
   2. Ważna uwaga dotycząca ustawień publikowania
  3. Korzystanie z panelu Operacje
   1. Standardowy tryb wprowadzania skryptów
   2. Korzystanie z kreatora skryptu
   3. Dodawanie i usuwanie operacji
  4. Dodawanie operacji do klatek
   1. Wykorzystanie operacji stop()
   2. Wykorzystanie operacji goto do przemieszczania się po osi czasu
  5. Przechodzenie do etykiet klatek
   1. Etykiety klatek kontra numery klatek
  6. Podsumowanie
  7. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  8. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 14. 11. Tworzenie symboli przycisków
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Praca z symbolami przycisków
   1. Tworzenie przycisków
   2. Dodawanie tekstu do przycisków
   3. Powielanie i modyfikowanie przycisków
   4. Rozmieszczanie przycisków na stole montażowym
   5. Testowanie przycisków
   6. Tworzenie przycisków tekstowych
  3. Nawigowanie we Flashu
   1. Planowanie nawigacji
   2. Przygotowanie docelowych miejsc
  4. Porządkowanie osi czasu
  5. Przygotowanie miejsca na nową zawartość
   1. Dodawanie zawartości do klatek
  6. Tworzenie sekcji Usługi
  7. Tworzenie etykiet klatek na potrzeby skryptów
  8. Skrypty ActionScript: detektory zdarzeń i funkcje
   1. Dodawanie skryptów do przycisków
   2. Zdarzenia
   3. Dodawanie operacji stop()
   4. Łączenie przycisków z odpowiednimi klatkami
   5. Łączenie przycisków ze stroną internetową
  9. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  10. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 15. 12. Dodawanie dźwięku do filmów
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Przygotowywanie plików dźwiękowych na potrzeby Flasha
   1. Częstotliwość próbkowania i głębia bitowa
   2. Edytowanie plików audio
   3. Mono czy stereo
   4. Formaty plików audio
  3. Importowanie dźwięków
  4. Umieszczanie dźwięków na osi czasu
   1. Dodawanie dźwięku do pokazu slajdów
   2. Dodawanie pozostałych ścieżek dźwiękowych
  5. Dodawanie efektów dźwiękowych do przycisków
   1. Umieszczanie dźwięków typu Zdarzenie w klatkach przycisku
  6. Sterowanie dźwiękami
   1. Wprowadzanie operacji stopAllSounds()
  7. Edytowanie dźwięków
   1. Przycinanie dźwięku
   2. Powtarzanie i zapętlanie dźwięków
   3. Zapętlanie dźwięków
  8. Dodatkowe metody synchronizacji — Uruchom i Zatrzymaj
   1. Uruchamianie dźwięków
   2. Zatrzymywanie dźwięków
  9. Ustawienia publikowania dźwięku
  10. Podsumowanie
  11. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  12. Sprawdzian
   1. Pytania
    1. Odpowiedzi
 16. 13. Podstawy klipów filmowych
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Klipy filmowe
  3. Tworzenie klipów filmowych
   1. Kładzenie fundamentów — pierwszy klip filmowy
   2. Wyświetlanie podglądu klipu filmowego z poziomu głównej osi czasu
   3. Tworzenie kół samolotu
   4. Łączenie klipów filmowych z animacją na głównej osi czasu
  4. Zagnieżdżanie klipów filmowych
  5. Dodawanie do osi czasu klipów filmowych skryptów ActionScript
   1. Sterowanie odtwarzaniem klipu filmowego
   2. Drobne modyfikacje animacji śmigieł
  6. Animowanie klipów filmowych
  7. Dodawanie drugiej animacji
  8. Łączenie klipów filmowych w złożoną animację
   1. Ćwiczenie
  9. Dodawanie filtrów do klipów filmowych
   1. Korzystanie z panelu Filtry
   2. Tworzenie filtrów
  10. Podsumowanie
  11. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  12. Sprawdzian
   1. Pytania
   2. Odpowiedzi
 17. 14. Praca z wideo
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Wideo we Flashu — formaty i podstawy
   1. Wideo wewnętrzne kontra zewnętrzne
  3. Praca z osadzanym wideo
   1. Importowanie za pomocą kreatora importowania wideo
   2. Umieszczanie osadzanego wideo na osi czasu
   3. Tworzenie kontrolek dla osadzanego wideo
   4. Uaktualnianie i eksportowanie wideo
  4. Program profilujący przepustowość
  5. Praca z dołączanym wideo
   1. Importowanie dołączanego wideo
   2. Komponent FLVPlayback
  6. Program Flash Video Encoder
  7. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  8. Sprawdzian
   1. Pytania
   2. Odpowiedzi
 18. 15. Publikowanie filmu Flasha
  1. Przygotowania do lekcji
   1. Projekt
  2. Proces publikowania
  3. Publikowanie na potrzeby stron internetowych
   1. Personalizowanie ustawień publikowania
  4. Publikowanie na potrzeby multimedialnych płyt
   1. Tworzenie projektora
   2. Tworzenie pełnoekranowego projektora
  5. Eksportowanie filmów
  6. Protokół FTP
  7. Program Adobe Device Central
  8. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
  9. Sprawdzian
   1. Pytania
   2. Odpowiedzi
 19. A. Dodatkowe materiały
 20. Indeks
 21. Copyright