O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Animacja poklatkowa kontra automatyczna

Flash oferuje dwie metody animowania obiektów: animację poklatkową i automatyczną. To, która jest lepsza, zależy od efektu, jaki chcesz uzyskać. Chociaż automatyczna animacja doskonale nadaje się do przesuwania obiektów z miejsca na miejsce (tak jak w przypadku wtaczającego się logo), nie uda się za jej pomocą przeprowadzić animacji biegnącego ludzika. Animacja poklatkowa zwykle daje lepsze rezultaty w przypadku złożonych ruchów, takich jak chodzenie czy mówienie. Tworzenie tego typu animacji polega na przygotowaniu grafiki dla poszczególnych etapów składających się na całą sekwencję ruchu. Zrozumienie typu ruchu, który chcesz osiągnąć, pomaga w wyborze właściwej metody animacji.

W następnych ćwiczeniach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required