O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Jedną z najlepszych metod nauki animowania we Flashu jest przeglądanie innych projektów. Sprawdza się to zwłaszcza w sytuacjach, gdy poznajesz sposób działania różnych narzędzi i odkrywasz oferowane przez nie możliwości. Aby znaleźć przykłady dobrych animacji Flasha, możesz odwiedzić strony opracowane we Flashu. Jedną z witryn wartych polecenia jest hillmancurtis.com.

Do projektu Flasha można również dołączyć animacje oparte na wideo. Jednym ze sposobów na umieszczenie wideo przy równoczesnym zachowaniu rozsądnego rozmiaru pliku jest utworzenie sekwencji plików graficznych JPG i zaimportowanie jej do Flasha. Wystarczy umieścić taką sekwencję w klipie filmowym, by zaoszczędzić sporo miejsca. W Rozdział 14

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required