O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Przygotuj animację przedstawiającą lampę typu „lava”. Skorzystaj z automatycznych animacji kształtu na wielu warstwach oraz maski wydzielającej widziany obszar na stole montażowym. Aby uzyskać wierny efekt, do rysowania kształtów użyj narzędzia Pióro () lub Ołówek (), oraz zastosuj wiele kolorów dostępnych w panelu Próbki.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required