O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Aby rozbudować dokument przygotowany dla fikcyjnej firmy projektującej witryny internetowe, poczytaj Rozdział 11 — z której dowiesz się, w jaki sposób obiekty napis01, napis02, napis03 i napis04 przekształcić w prawdziwe przyciski. W tej lekcji nauczysz się również dodawać efekty wizualne i dźwiękowe, które są wyzwalane po kliknięciu przycisku lub najechaniu na niego wskaźnikiem myszy.

Grafikę logo również można wzbogacić; mogłaby na przykład być klipem filmowym, który powoli zmienia kolory lub przezroczystość. W Rozdział 13 — dowiesz się, jak tworzyć klipy filmowe i w jaki sposób je animować.

Aby w pełni skorzystać z przedstawionych w tej lekcji udogodnień, najważniejsze jest zorganizowanie pracy i opracowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required