O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Wybierz jakąś maszynę lub obiekt z co najmniej dwoma poruszającymi się elementami i spróbuj przygotować animację przedstawiającą tę maszynę, korzystając z klipów filmowych. Temat pracy nie musi być skomplikowany — pomysłów szukaj w swoim najbliższym otoczeniu, w kuchni lub w biurze. Jest szansa, że znajdziesz coś ciekawego i godnego odtworzenia we Flashu, dzięki czemu rozwiniesz swoje umiejętności.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required