O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Tworzenie prostych animacji

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • korzystanie z panelu Oś czasu,

  • używanie zwykłych klatek i klatek kluczowych oraz rozróżnianie ich,

  • budowanie animacji poklatkowych,

  • korzystanie z automatycznych animacji,

  • stosowanie ścieżki ruchu,

  • testowanie filmu Flasha.

Program Adobe Flash jest uznawany za najlepsze narzędzie służące do tworzenia animacji dla witryn internetowych. Dzięki prawie nieograniczonym możliwościom manipulowania grafiką można za jego pomocą przygotować niezwykłe i przyciągające wzrok animacje.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required