O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czcionki

W lekcjach dołączonych na płycie znajdują się pliki, które wymagają czcionek zainstalowanych wraz z programem Adobe Flash CS3 Professional. Jeżeli nie zainstalowałeś czcionek lub usunąłeś je z komputera, możesz zastąpić je innymi czcionkami lub ponownie zainstalować program, aby uzyskać do nich dostęp.

Notatka

Jeżeli podczas pracy z plikami lekcji pojawi się komunikat o brakujących czcionkach, kliknij przycisk Użyj domyślnych i kontynuuj pracę.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required