O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czym jest ActionScript?

ActionScript to wbudowany do Flasha skryptowy język, za pomocą którego możesz wydawać polecenia dla odtwarzacza Flash Player oraz uzyskać większą kontrolę nad filmem. Za pośrednictwem panelu Operacje możesz tworzyć kod ActionScript (nazywany akcjami lub operacjami) i umieszczać go w klatkach kluczowych na osi czasu, w zewnętrznych plikach lub bezpośrednio w przyciskach i klipach filmowych (tylko w przypadku języka ActionScript 2.0). Wprowadzone operacje są następnie interpretowane i wykonywane przez Flash Player podczas odtwarzania filmu. Jeżeli wizja wprowadzania kodu Cię przytłacza, nie przejmuj się tym za bardzo. Panel Operacje może działać w trybie kreatora skryptu, który pomaga tworzyć i umieszczać wymagane operacje. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required