O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Edytowanie wielu klatek na raz

Aby dodać trochę dramatyzmu do podwodnej sceny, mała ryba szczęśliwie uniknie spotkania z czyhającymi na nią szczękami złej ryby, ale tylko na chwilę. W tym celu musisz przesunąć małą rybę tak, aby ścieżka prowadziła ją bezpośrednio do paszczy złej ryby. Jedynym problemem jest to, że małą ryba jest częścią automatycznej animacji ruchu, więc trzeba się zająć obiema klatkami kluczowymi (oraz wszystkimi klatkami pośrednimi).

Możesz spróbować przesunąć osobno początkową i końcową klatkę kluczową, a następnie starać się je dopasować. Na szczęcie jest prostszy sposób, dzięki któremu możesz chwycić całą animację jako jeden element; służy do tego tryb Edytuj wiele klatek. Tryb ten pozwala na wyświetlenie i zaznaczenie całej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required