O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksportowanie filmów

Zakres formatów wyjściowych możesz rozszerzyć za pomocą polecenia Eksportuj film. Oprócz tworzenia plików .swf, polecenie to może wyeksportować zawartość głównej osi czasu do formatu AVI i QuickTime lub jako sekwencję nieruchomych obrazów, które można edytować w programach takich jak Photoshop, Premiere czy After Effects. Oprócz rozszerzonych możliwości wyboru formatu pliku, główną różnicą między eksportowaniem a publikowaniem, z którym pracowałeś wcześniej, jest to, że ustawienia publikowania zapisywane są w pliku .fla, natomiast ustawienia eksportowania nie.

  1. Otwórz plik fl1503.fla znajdujący się w folderze fllekcja15. Zawiera on zmienioną wersję banera, który publikowałeś w pierwszym ćwiczeniu. Podstawową różnicą między ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required