O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Filmy instruktażowe

Na płycie DVD zostały umieszczone filmy instruktażowe opracowane przez autorów książki w celu ułatwienia Czytelnikowi zrozumienia zagadnień omawianych w poszczególnych lekcjach. Każdy film trwa ok. 5 minut i prezentuje temat z danej lekcji.

Treść filmu stanowi uzupełnienie materiału tekstowego. Prezentowane tu ćwiczenia i przykłady zostały dobrane pod kątem ich maksymalnej użyteczności. Filmy można oglądać przed rozpoczęciem lekcji. Będziemy o tym przypominać stosowną ikoną. Tą samą ikoną oznaczone będą opisy tych ćwiczeń, które prezentowane są również na filmie.

image with no caption

Ikona filmu z płyty

Przygotowania do oglądania filmów

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required