O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Formaty importowanych plików

Siła Flasha tkwi między innymi w możliwościach, jakie stwarza importowanie plików zapisanych w wielu formatach. Flash potrafiodczytać i zaimportować następujące typy plików:

 • Adobe Illustrator (.ai),

 • AutoCAD (.dxf),

 • obrazy rastrowe (.bmp),

 • pliki Enhanced Windows Metafile (.emf),

 • FreeHand (.fh, .ft),

 • GIF i animowane pliki GIF (.gif),

 • JPEG (.jpg),

 • PNG (.png),

 • Flash Player (.swf),

 • pliki Windows Metafile (.wmf).

Jeżeli zainstalujesz na komputerze wtyczkę QuickTime Player (dostępna dla systemów Windows i Mac OS), którą można bezpłatnie pobrać ze strony Apple.com, będziesz mieć do dyspozycji dodatkowych sześć formatów:

 • Mac Paint (.pntg),

 • PICT (.pct),

 • QuickTime Image (.qtif),

 • Silicon Graphics Image (.sgi),

 • TARGA (.tga ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required