Grupowanie i układanie elementów graficznych

Gdy projekt graficzny staje się bardziej skomplikowany, dobrym pomysłem jest podzielenie go na mniejsze części, dzięki czemu łatwiej się nim zarządza. Połączenie wszystkich elementów w jeden projekt może być nieco skomplikowane, więc musisz nauczyć się grupować i układać elementy graficzne na stole montażowym. Dzięki grupowaniu możesz traktować kilka elementów jako jeden obiekt, natomiast poszczególne elementy grupy mogą być dowolnie rozmieszczane i układane w odpowiedniej kolejności, tak aby uzyskać pożądany efekt końcowy.

Grupowanie i rozdzielanie grup

Zwróć uwagę na to, że na rysunku gitara składa się z dwóch osobnych elementów. W dalszej części lekcji połączysz te dwa elementy ze sobą, a najlepszym ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.