O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Grupowanie i układanie elementów graficznych

Gdy projekt graficzny staje się bardziej skomplikowany, dobrym pomysłem jest podzielenie go na mniejsze części, dzięki czemu łatwiej się nim zarządza. Połączenie wszystkich elementów w jeden projekt może być nieco skomplikowane, więc musisz nauczyć się grupować i układać elementy graficzne na stole montażowym. Dzięki grupowaniu możesz traktować kilka elementów jako jeden obiekt, natomiast poszczególne elementy grupy mogą być dowolnie rozmieszczane i układane w odpowiedniej kolejności, tak aby uzyskać pożądany efekt końcowy.

Grupowanie i rozdzielanie grup

Zwróć uwagę na to, że na rysunku gitara składa się z dwóch osobnych elementów. W dalszej części lekcji połączysz te dwa elementy ze sobą, a najlepszym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required