O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kopiowanie i wklejanie animacji

We Flashu CS3 dostępne są dwie nowe, ciekawe funkcje: Kopiuj ruch i Wklej ruch, dzięki którym możesz skopiować animację z jednego obiektu i wkleić ją do innego. Funkcje te przydają się wtedy, gdy chcesz precyzyjnie zgrać ze sobą animacje wielu obiektów. Podstawowe możliwości oferowane przez te funkcje to skopiowanie informacji o kierunku i odległości z animacji ruchu i zastosowanie ich do nieruchomego obiektu. Dzięki funkcji Wklej ruch specjalnie możesz przejąć całkowitą kontrolę nad parametrami, które są kopiowane i przenoszone między symbolami.

Doskonałą okazją do przetestowania tych funkcji jest skopiowanie animacji instancji Owalna maska i zastosowanie jej do obiektu na warstwie Bańka. Dzięki temu bańka będzie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required