O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kopiowanie i wklejanie ruchu

W wielu sytuacjach zachodzi konieczność animowania kilku obiektów na osi czasu dokładnie w ten sam sposób. We wcześniejszych wersjach Flasha, aby otrzymać kilka jednakowych animacji, musiałeś wielokrotnie powtórzyć całą ciężką pracę, którą włożyłeś w przygotowanie pierwszej animacji. Teraz możesz skorzystać z nowej funkcji Kopiuj ruch i skopiować animację z jednego obiektu, a następnie wprowadzić ją do innego. Dzięki tej funkcji możesz zastosować tę samą animację do kilku całkowicie różnych obiektów za pomocą dosłownie paru kliknięć.

Kopiowanie i wklejanie ruchu jest opisane w Rozdział 7.

image with no caption

Nowe funkcje Kopiuj ruch i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required