O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Modyfikowanie koloru wypełnienia i obrysu

Flash CS3 Professional udostępnia kilka narzędzi umożliwiających pracę z kolorami. Za ich pomocą możesz w prosty i intuicyjny sposób dopasowywać i mieszać kolory, by dopracować do perfekcji swój projekt. Rozpoczniesz od prostych kolorów, a następnie udoskonalisz grafikę, dodając gradienty i artystyczne obrysy, dzięki czemu Twoja praca zyska na atrakcyjności.

Praca z gradientami

W panelu Próbki znajdują się kolory zapisane do ponownego użycia. Umieszczone są tam zarówno jednolite kolory, jak i kilka próbek gradientów. Gradienty to stopniowane mieszanki dwóch lub więcej kolorów; są często stosowane w celu uzyskania artystycznych efektów i symulowania oświetlenia oraz faktury powierzchni.

Z lewej strony: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required