Modyfikowanie zaimportowanych obrazów

Jedną z zalet pracy we Flashu jest to, że — korzystając z zewnętrznych programów — możesz w prosty sposób modyfikować zaimportowane obrazy, a zmiany będą od razu widoczne we Flashu. Gdy chcesz edytować zaimportowany obraz, możesz wybrać zewnętrzny program, w którym zostanie otwarty obraz z biblioteki. W tym ćwiczeniu skorzystasz z programu Adobe Photoshop CS3. Jeżeli nie masz zainstalowanego tego programu, możesz ze strony Adobe.com pobrać jego wersję próbną. Możesz również pominąć to ćwiczenie i przejść od razu do kolejnego.

  1. Jeżeli panel Biblioteka nie jest widoczny, otwórz go, wybierając z menu Okno pozycję Biblioteka. W panelu kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub wciśnij klawisz Ctrl i kliknij ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.