O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Modyfikowanie zaimportowanych obrazów

Jedną z zalet pracy we Flashu jest to, że — korzystając z zewnętrznych programów — możesz w prosty sposób modyfikować zaimportowane obrazy, a zmiany będą od razu widoczne we Flashu. Gdy chcesz edytować zaimportowany obraz, możesz wybrać zewnętrzny program, w którym zostanie otwarty obraz z biblioteki. W tym ćwiczeniu skorzystasz z programu Adobe Photoshop CS3. Jeżeli nie masz zainstalowanego tego programu, możesz ze strony Adobe.com pobrać jego wersję próbną. Możesz również pominąć to ćwiczenie i przejść od razu do kolejnego.

  1. Jeżeli panel Biblioteka nie jest widoczny, otwórz go, wybierając z menu Okno pozycję Biblioteka. W panelu kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub wciśnij klawisz Ctrl i kliknij ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required