O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Personalizowanie układu przestrzeni roboczej

Flash udostępnia wiele różnych funkcji, które umożliwiają dopasowanie środowiska pracy. Chociaż przed utworzeniem dokumentu trzeba poświęcić trochę czasu na zorganizowanie stanowiska pracy, wysiłek z pewnością zwróci się podczas pracy z projektem, ponieważ oszczędzisz czas i nerwy. Możesz strategicznie rozmieścić narzędzia i zapisać układ przestrzeni roboczej, dzięki czemu najczęściej stosowane panele będziesz mieć zawsze pod ręką.

W tej lekcji dowiesz się, jak personalizować przestrzeń roboczą Flasha CS3 Professional, by pracować z nim jak najbardziej efektywnie. Nauczysz się również stosować wizualne pomoce i skróty klawiaturowe, dzięki czemu praca będzie przebiegała sprawniej i szybciej.

Otwieranie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required