O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pobieranie kolorów i stylów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Jeżeli na opracowanie wyglądu jakiegoś kształtu lub tekstu poświęciłeś dużo czasu, z pewnością chciałbyś w prosty sposób przenieść wszystkie ustawienia na inny obiekt lub tekst. Możesz to zrobić, korzystając z narzędzia Kroplomierz. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz przyspieszyć pracę i zachować konsekwencję w całym projekcie.

Ujednolicanie kolorów i stylów grafiki oraz tekstu

Aby przenieść kolor z jednego obiektu na inny, zaznacz obiekt docelowy, czyli ten, na który chcesz przenieść ustawienia, a następnie z panelu Narzędzia wybierz narzędzie Kroplomierz. Za pomocą tego narzędzia kliknij obiekt źródłowy, czyli ten, z którego chcesz pobrać atrybuty. Kolor i styl zostaną pobrane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required