O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie

Dodawanie dźwięków to doskonały sposób na wzbogacenie filmu i, w połączeniu z językiem ActionScript, daje prawie nieograniczone możliwości. Gdy pracujesz z dźwiękami, zawsze przywiązuj dużą uwagę do planowania. Pamiętaj, że wstępne opracowanie oryginalnych plików może pomóc w osiągnięciu najlepszych rezultatów we Flashu. Powinieneś również dawać użytkownikowi możliwość wyłączenia lub tymczasowego wyciszenia dźwięków.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required