O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie

Klipy filmowe oferują nieograniczone możliwości. Najlepszym sposobem na zgłębienie ich tajników jest jak najczęstsze ich wykorzystywanie — im częściej się z nich korzysta, tym więcej pomysłów przychodzi do głowy. Możesz tworzyć złożone, ciekawe i przyciągające uwagę animacje, które daleko wykraczają poza możliwości pojedynczej osi czasu. Pomysły na następny klip filmowy możesz znaleźć, przeglądając gotowe klipy, takie jak Pas startowy czy Chmury z biblioteki, i zwracając uwagę na sposób ich opracowania. Nie wahaj się modyfikować klipów filmowych dołączonych do tego ćwiczenia; dodaj klatki kluczowe, eksperymentuj z filtrami, możesz również zamieścić dodatkowe elementy graficzne.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required