O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Porządkowanie osi czasu

Jak zapewne zauważyłeś, panel Oś czasu zaczyna się wypełniać warstwami. W obszarze warstw panelu dodasz teraz folder, aby zwolnić trochę miejsca.

 1. Kliknij przycisk Wstaw folder warstw () znajdujący się na dole panelu Oś czasu. Dzięki temu do stosu warstw został dodany nowy folder.

  image with no caption

  Dodaj nowy folder do panelu Oś czasu

 2. Dwukrotnie kliknij nazwę folderu i wpisz przyciski.

 3. Do utworzonego folderu przenieś wszystkie warstwy zawierające przyciski.

  Notatka

  Aby zaznaczyć wszystkie warstwy zawierające przyciski za jednym razem, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required