O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Posługiwanie się narzędziami Flasha

Teraz, kiedy poznałeś już przestrzeń roboczą Flasha oraz dowiedziałeś się, jakie narzędzia masz do dyspozycji, nadszedł czas na wypróbowanie ich w praktyce. W poniższych ćwiczeniach przygotujesz ilustrację, którą możesz zobaczyć w pliku fl0202_gotowe.fla. Nauczysz się korzystać z narzędzi zaznaczania, rysowniczych i przekształcania, a także stworzysz pierwszą animację.

Korzystanie z narzędzi zaznaczania i rysowniczych

Pierwszym krokiem będzie utworzenie i zmodyfikowanie kształtów i odręcznych rysunków za pomocą narzędzi rysowniczych, a następnie dopracowanie ich narzędziami zaznaczania. Z tych dwóch rodzajów narzędzi korzysta się zwykle podczas układania i modyfikowania kształtów, rysunków i tekstów.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required