Posługiwanie się narzędziami Flasha

Teraz, kiedy poznałeś już przestrzeń roboczą Flasha oraz dowiedziałeś się, jakie narzędzia masz do dyspozycji, nadszedł czas na wypróbowanie ich w praktyce. W poniższych ćwiczeniach przygotujesz ilustrację, którą możesz zobaczyć w pliku fl0202_gotowe.fla. Nauczysz się korzystać z narzędzi zaznaczania, rysowniczych i przekształcania, a także stworzysz pierwszą animację.

Korzystanie z narzędzi zaznaczania i rysowniczych

Pierwszym krokiem będzie utworzenie i zmodyfikowanie kształtów i odręcznych rysunków za pomocą narzędzi rysowniczych, a następnie dopracowanie ich narzędziami zaznaczania. Z tych dwóch rodzajów narzędzi korzysta się zwykle podczas układania i modyfikowania kształtów, rysunków i tekstów.

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.