Praca z osadzanym wideo

Osadzanie wideo jest najprostszą metodą dodawania zawartości wideo do filmów. Ponieważ rozmiar pliku .swf gwałtownie rośnie, metoda ta polecana jest dla niewielkich klipów wideo bez ścieżki dźwiękowej. W tym ćwiczeniu zaimportujesz do przygotowanego dokumentu Flasha i osadzisz w nim krótki plik wideo. Do przygotowania przycisków sterujących osią czasu wykorzystasz również język ActionScript, by możliwe było uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie odtwarzania.

Importowanie za pomocą kreatora importowania wideo

Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie dokumentu, skorzystanie z kreatora importowania wideo do osadzenia w nim wideo i zmiana jego wymiarów, by pasował do filmu. Zanim zaczniesz, przywróć domyślny ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.